Kategorier
Hemmakodat Problem & Lösningar

Script för att stänga alla öppna PST-filer

En kollega behövde ett script för att stänga alla öppnade PST-filer i Outlook. Google gav följande träff: http://blogs.technet.com/b/messaging_and_beyond/archive/2012/05/10/scripting-remove-all-pst-files-in-an-outlook-profile.aspx Men scriptet på sidan ovan innehåller ett fel: Vissa PST-filer hoppas över. Detta beror på att scriptet använder For Each för att gå igenom alla Stores-objekt i den aktuella Outlook-sessionen, men inuti loopen raderar man element i […]

Kategorier
Problem & Lösningar

Office 365 verifiering av domännamn

Jag har just svurit lite över Office 365 och deras validering av domännamn. För att bevisa att man är ägare till ett domännamn har man två alternativ: Skapa ett TXT record med en viss text under ditt domännamn. Skapa ett MX-record mot ett visst namn som slutar på “.invalid”. Jag har hittills testat Telia och […]

Kategorier
Filosofi Problem & Lösningar

Migrera användarprofiler mellan konton

Under Windows XP brukade jag ofta migrera användarprofiler genom kopiera innehåller i profilkatalogen. Idag satt jag för första gången och skulle göra samma i Windows 7, men det var inte riktigt enkelt. Här har vi bland annat en massa Knutpunkter (Junction Points) och behörigheterna ser inte ut som de brukar. Jag började med att kartlägga […]

Kategorier
Problem & Lösningar

Skapa säkerhets-medvetna top-länkar i SharePoint 2010

När man skapar en undersite i SharePoint får man frågan om siten skall visas i den överliggande sitens top-meny (även kallad global navigering). Svarar man “Nej” på den frågan finns det inte någon möjlighet i webbgränssnittet återskapa denna länk. Man kan skapa en så kallad “statiskt länk”, men alla användare kommer att se länken, även […]

Kategorier
Problem & Lösningar

Ny toppnotering inom kategorin "viseledande felmeddelanden”

Jag försöker exportera en SharePoint-site med kommandot stsadm –o export, men för följande meddelande: Progress: Komprimerar filer. Error: Okänd komprimeringstyp i en kabinettmapp FatalError: Det gick inte att skapa paketfilen.    at Microsoft.SharePoint.Deployment.ExportDataFileManager.<>c__DisplayClass2.< Compress>b__0()    at Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess(CodeToRunEleva ted secureCode)    at Microsoft.SharePoint.Deployment.ExportDataFileManager.Compress(SPRequest r equest)    at Microsoft.SharePoint.Deployment.SPExport.Run() *** Ursprungsundantag: Okänd komprimeringstyp i en kabinettmapp    […]

Kategorier
Problem & Lösningar

Lista alla mappar i Outlook-trädet

Om man har många undermappar i Outlook och råkar dra-och-släppa en mapp så man tappar bort den så upptäcker man snart att det saknas en funktion för att söka efter mappar (i varje fall i Outlook 2007). För att råda bot på detta har jag skriva ett litet makro som exporterar alla mappar så att […]

Kategorier
Problem & Lösningar

Full databas i System Center Essentials 2007 (SCE 2007)

Vi har under en tid haft problem med att databaserna för System Center Essentials (SCE) på en Essential Business Server (EBS) blivit fulla. Databaserna har stigit över 4gb gränsen i SQL Express, den databas som följer med EBS och SCE. Databaserna det gäller heter “OperationsManager” (detta är konfigurationsdatabasen) och “OperationsManagerDW” (denna databas används för Data […]

Kategorier
Problem & Lösningar

Lista användare i en AD grupp

Har du behov av att lista användare i en AD grupp kan du använda kommandona dsquery och dsget Om du vet gruppens SAM ID så kan du använda följande kommando. dsquery group -samid "Group_SAM_Account_Name" | dsget group –members > c:\temp\grouplist.txt Listan på användare sparas i c:\temp\grouplist.txt Om du vet gruppens namn kan du använda följande […]

Kategorier
Problem & Lösningar

Problem att öppna bifogad Excel-fil i e-postmeddelande i Outlook 2007 och utforskaren

Det går att öppna ett dokument i Excel genom att välja öppna i programmet och browsa till filen dock går det inte att öppna den genom att dubbelklicka i utforskaren eller på en bifogad fil i ett e-postmeddelande. Det är en inställning i Exel som ställer till det. Öppna Excel, klicka på office-knappen och välj […]

Kategorier
Problem & Lösningar

Ominstallera RAS-tjänster i Windows Vista?

Jag har under några dagar bråttats med en dator som använder mobilt bredband från Tele2. Modemet är ett Huawei e220. Felet bestod i att själva uppkopplingen inte fungerade, drivrutinerna fungerade bra, mjukvaran från Tele2 (Mobile Connect) verkade fungera bra, man fick t ex mata in pin-koden. Efter en hel del felsökande verkade problemet ligga i […]