VHDservice

VHDservice är ett litet verktyg som låter användare som inte är administratörer montera disk-avbildningar (VHD och VHDX-filer) under Windows.

image

Verktyget består av en tjänst (VHDservice) och ett användargränssnitt (VHDserviceGui).

image

Ladda hem VHDserviceSetup.msi