TcpQ

image

Programmet öppnar en TCP-förbindelse som den skickar data i med jämna mellanrum. Programmet försöker hålla samma TCP-förbindelse öppen så länge som möjligt och mäter tiden det tar för servern att svara.

Målet med programmet var att efterlikna en uppkoppling för Citrix eller Fjärrskrivbord. För en bra användarupplevelse så behöver du kort fördröjning mellan klienten och servern samt få tappade TCP-sessioner. Programmet belastar nätverket med omkring 35 Kbit per sekund.

Programmet består av en server och en klient. Servern tar emot data från klienten och skickar tillbaka samma data, en klassisk eko-server. Servern kan testas via en vanlig telnet-klient, den lyssnar på inkommande data tills ett LineFeed-tecken hittas. Ange serverns lyssnarport på kommandoraden om du vill lyssna på en annan port än 55555.

Det finns några kommandon servern förstår, t ex TIME, REPEAT, SESSIONS, KILL och BYE.

image image

OBS! Denna TCP-server är på intet sätt byggt för att vara en “säker” server. Du skall inte låta den lyssna ut mot Internet annat än för specifika kortare mättillfällen.

Ladda ner programmet här:

TcpQ Klient (38 Kb) TcpQ.exe
TcpQ Server (11 Kb) TcpQServer.exe

Programmen kräver .Net Framwork 2.0 och dessutom behöver du kunna hantera dina brandväggar…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *