Kategorier
Problem & Lösningar

Ny toppnotering inom kategorin "viseledande felmeddelanden”

Jag försöker exportera en SharePoint-site med kommandot stsadm –o export, men för följande meddelande:

Progress: Komprimerar filer.
Error: Okänd komprimeringstyp i en kabinettmapp
FatalError: Det gick inte att skapa paketfilen.
   at Microsoft.SharePoint.Deployment.ExportDataFileManager.<>c__DisplayClass2.<
Compress>b__0()
   at Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess(CodeToRunEleva
ted secureCode)
   at Microsoft.SharePoint.Deployment.ExportDataFileManager.Compress(SPRequest r
equest)
   at Microsoft.SharePoint.Deployment.SPExport.Run()
*** Ursprungsundantag:
Okänd komprimeringstyp i en kabinettmapp
   at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.BuildCabinetFile(String bstrTempDir
ectory, String bstrCabFileLocation, UInt32 uMaxCabFileSize)
   at Microsoft.SharePoint.Deployment.ExportDataFileManager.<>c__DisplayClass2.<
Compress>b__0()
Progress: Exporten har slutförts.
Slutförd: 2011-09-29 17:51:23.
Slutförd med 5 varningar.
Slutförd med 4 fel.

Log file generated:
        o:\inet_dump.export.log
Det gick inte att skapa paketfilen.

Lite googlande gav följande TechNet-artikel: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd795107(office.12).aspx

Insufficient disk space on the source server

Symptom

When using the Stsadm export operation or when a content deployment job fails during the export phase, the following error message will be returned in the command window or in the event log: "Failed to create package file. Unknown compression type in a cabinet folder."

Cause

This problem is almost always caused by insufficient disk space on the source server.

Resolution

Monitor the disk space during the export and compression phase, and ensure that sufficient disk space is available on the source server to perform this operation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *