Kategorier
Problem & Lösningar

Ny toppnotering inom kategorin "viseledande felmeddelanden”

Jag försöker exportera en SharePoint-site med kommandot stsadm –o export, men för följande meddelande: Progress: Komprimerar filer. Error: Okänd komprimeringstyp i en kabinettmapp FatalError: Det gick inte att skapa paketfilen.    at Microsoft.SharePoint.Deployment.ExportDataFileManager.<>c__DisplayClass2.< Compress>b__0()    at Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess(CodeToRunEleva ted secureCode)    at Microsoft.SharePoint.Deployment.ExportDataFileManager.Compress(SPRequest r equest)    at Microsoft.SharePoint.Deployment.SPExport.Run() *** Ursprungsundantag: Okänd komprimeringstyp i en kabinettmapp    […]