Kategorier
Problem & Lösningar

Prioritet på nätverkskort i Windows Vista och Windows 7

Ibland kan man få problem med att nätverkstraffik inte går den väg man förväntar sig t.ex. om man har ett trådlöst nätverkskort och ett LAN kort aktiverade samtidigt och anslutna till samma nätverk (samma IP range). Det är möjligt att ange prioritet på nätverkskorten på två sätt. 1. Sätt prioritet på nätverkskorten. Gå till kontrollpanelen […]

Kategorier
Problem & Lösningar

Använda GPO för att skapa VPN koppling i Windows Vista

Det är möjligt att skapa VPN kopplingar (VPN Connection) med hjälp av GPO:er om man installerar Group Policy Extensions for Windows XP eller Windows Vista. Det har dock varit problem med att kopplingarna man skapar blir ofullständiga. VPN kopplingen har ingen bindning till IPv4 eller IPv6 och man har således varit tvungen att kryssa i […]

Kategorier
Problem & Lösningar

Svensk översättning av systemkonton i Windows

NT Authority Engelsk Server (AD) ”NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON”    Svensk server (eller tidigare svenskt AD) ”NT INSTANS\ANONYM INLOGGNING”  

Kategorier
Problem & Lösningar

Tillåta stationär dator att använda viloläge (hibernate)

Om du inte kan använda viloläge i Windows Vista beror det på att funktionen normalt är avslagen på desktop-datorer. För att slå på funktionen startar du en console-prompt [START]-RUN och skriver CMD Kör kommandot powercmd -H ON för att aktivera viloläge Kör kommandot powerCMD -H OFF för att inaktivera viloläge När man aktiverar viloläge skapas en fil […]