Kategorier
Problem & Lösningar

Använda GPO för att skapa VPN koppling i Windows Vista

Det är möjligt att skapa VPN kopplingar (VPN Connection) med hjälp av GPO:er om man installerar Group Policy Extensions for Windows XP eller Windows Vista. Det har dock varit problem med att kopplingarna man skapar blir ofullständiga. VPN kopplingen har ingen bindning till IPv4 eller IPv6 och man har således varit tvungen att kryssa i […]