Kategorier
Problem & Lösningar

Problem med RSA konfiguration för Microsoft TMG/ISA på Windows 2008 x64

Vi spenderade ett antal timmar igår med att försöka konfigurera RSA agenten i ISA Server (TMG). Till sist visade det sig att problemet var relaterat till att vi körde på 64 bitars Windows. Vi har en Windows Essential Business Server med inbyggd TMG (Threat Management Gateway, Medium Business Edition). Denna körs på Windows Server 2008 […]

Kategorier
Problem & Lösningar

RSA autentisering för OWA i TMG/ISA, steg för steg

Här nedan följer en komplett guide hur du konfigurerar RSA för TMG. Vi förutsätter att vi har tre servrar 1 st. TMG, 1 st. Exchange Server med OWA (CAS) på och 1 st. RSA Server. Skapa ett agent host record på RSA servern Starta RSA Database Administration – Host Mode (RSA Authentication Manager – Host […]