Kategorier
Problem & Lösningar

Kan inte starta tjänsten Backup Exec Device & Media Service

Jag upplevde idag ett problem med en installation av Backup Exec 11d på en Microsoft Small Business Server 2003: Tjänsten Backup Exec Device & Media Service vägrade starta. Eventloggen rapporterade följande fel:

Source: Backup Exec
Event ID: 58068

The Backup Exec Device and Media Service could not start because the database recovery has failed.  Refer to the database recovery log for details.

Database Recovery Log innebär filen %ProgramFiles%\Symantec\BackupExec\Logs\dbrecover.log och i den filen fanns följande information:

Backup Exec Database Recovery
09/28/09 22:38:14
—————————–
Initializing…
BEGetComputerName = ’SERVERNAME’
GetBeVirtualServerName = ”
Using node name for media server

CDBUtility::TrialConnectToSQL: sSQLServerInstanceName=SERVERNAME\BkupExec
Data for BE database:
Structure size: 6500
Media Server  : SERVERNAME
Node, if clust:
SQL Server    : SERVERNAME
Instance Name : BkupExec
SQL Instance  : SERVERNAME\BkupExec
SQL Service   : MSSQL$BkupExec
Database      : BEDB
App Data Path : C:\Program\Symantec\Backup Exec\Data
Database Path :
Database Log  :
Database File : C:\Program\Symantec\Backup Exec\Data\BEDB_dat.mdf
Database Log  : C:\Program\Symantec\Backup Exec\Data\BEDB_log.ldf
Backup File   : C:\Program\Symantec\Backup Exec\Data\BEDB.bak
Base File     : C:\Program\Symantec\Backup Exec\Data\BEDB_dat.bak
Base Log File : C:\Program\Symantec\Backup Exec\Data\BEDB_log.bak
Is Local      : TRUE
IsDatabaseMgr : TRUE
Recover database using best method..
OpenFromInitializationString Connection String = Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=master;Data Source=SERVERNAME\BkupExec;Locale Identifier=1033;Application Name=BEWS DBUTIL hr=0x80004005
Error connecting to master database: hr = 0x80004005
OS ERROR: 0x80004005 (-2147467259)
Status of database BEDB is unknown

Backup Exec kan inte ansluta till master-databasen i sin egen SQL instans. Eftersom problemet uppstod i samband med installationen av en ny SQL 2005-instans misstänkte jag att det var något med SQL-klienten på servern själv.

Jag startade SQL Server Client Utility (Start\Kör\cliconfg.exe) och såg att inga protokoll var aktiverade för SQL Klienten. Jag aktiverade Named Pipes och TCP/IP och sedan startade tjänsterna utan problem.

 image

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *