Kategorier
Problem & Lösningar

Ändra användarens plats i Office 365

En av de få användaregenskaper i Office 365 som inte synkroniseras med hjälp av DirSync är Usage location. Detta är ett specifikt attribut för Office 365 och måste vara satt så fort du ska tilldela en licens. Om alla användare bara finns i sverige kan man använda följande lilla one-liner i Powershell: Get-MsolUser | where-object […]

Kategorier
Gnäll Problem & Lösningar

En halv arbetsdag förlorad

Deletaged administrators i Office 365 är äntligen ett sätt för Microsoft Partners att säkert administrera sina kunder. Du kan läsa mer om Delegated Administrators här: http://office.microsoft.com/en-us/office365-suite-help/partners-offer-delegated-administration-HA102928089.aspx Jag måste dock passa på att gnälla lite över Microsofts design av gränssnittet i Office 365. Jag skulle visa en kollega hur man erbjuder delegated administration och enligt instruktionen […]

Kategorier
Okategoriserade

Mail-enabled contacts i Office 365 med Federation

Idag behövde jag hjälpa en kund som använder Office 365 med DirSync och Federation att vidarebefordra en specifik e-postadress utanför den egna organisationen. Ett sätt att lösa detta direkt i Office 365 är att skapa en distributionsgrupp för adressen du vill vidarebefordra och en extern kontakt för mottagaren, t ex enligt denna beskrivning. Men om […]