Kategorier
Okategoriserade

Udda symptom på ett enkelt problem (SharePoint 2010)

Jag stötte på ett problem idag som i slutändan visade sig vara väldigt enkelt, men som i början vållade lite huvudbry eftersom symtomen var lite udda.

Problembeskrivningen var:

Kan inte spara Excel-filer till Sharepoint. Word och andra filer funkar bra.

 

Problemet var lätt att återskapa, jag klickade på en Excel-fil i ShaePoint men lyckades sedan inte spara den direkt från Excel. Det fungerade dock att spara en lokal kopia och ladda upp filen via webbgränssnittet.

Detta ledde till en del grottande med Excel Services och annat i Central Administration, men jag hittade inte något problem där.

I applikationsloggen hittade jag följande meddelande:

WebHost failed to process a request.
Sender Information: System.ServiceModel.ServiceHostingEnvironment+HostingManager/36181605
Exception: System.ServiceModel.ServiceActivationException: The service ’/_vti_bin/cellstorage.https.svc’ cannot be activated due to an exception during compilation.  The exception message is: Memory gates checking failed because the free memory (250277888 bytes) is less than 5% of total memory.  As a result, the service will not be available for incoming requests.  To resolve this, either reduce the load on the machine or adjust the value of minFreeMemoryPercentageToActivateService on the serviceHostingEnvironment config element.. —> System.InsufficientMemoryException: Memory gates checking failed because the free memory (250277888 bytes) is less than 5% of total memory.  As a result, the service will not be available for incoming requests.  To resolve this, either reduce the load on the machine or adjust the value of minFreeMemoryPercentageToActivateService on the serviceHostingEnvironment config element.
   at System.ServiceModel.Activation.ServiceMemoryGates.Check(Int32 minFreeMemoryPercentage)
   at System.ServiceModel.ServiceHostingEnvironment.HostingManager.EnsureServiceAvailable(String normalizedVirtualPath)
   — End of inner exception stack trace —
   at System.ServiceModel.ServiceHostingEnvironment.HostingManager.EnsureServiceAvailable(String normalizedVirtualPath)
   at System.ServiceModel.ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailableFast(String relativeVirtualPath)
Process Name: w3wp
Process ID: 10684

Jag började googla på “The service ’/_vti_bin/cellstorage.https.svc’ cannot be activated due to an exception during compilation” som ledde till diverse förslag som handlade om att avsnittet behaviorConfiguration i web.config skulle vara saknat. Men det var inte mitt problem.

Till sist läste jag meddelandet två gånger till (långsamt) och då ser jag att problemet står i klartext: Det är för lite ledigt RAM-minne i servern (mindre än 5%). Jag tittade i performance monitor och visst: Jag låg på 98% minnesutnyttjande. Det var ett klassiskt fall av att SQL-servern hade ätit upp allt tillgängligt RAM-minne.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *