Kategorier
Okategoriserade

Migrera en katalogstruktur till SharePoint med hjälp av RoboCopy

För att kopiera en större filstruktur till SharePoint brukar jag använda gamla hederliga RoboCopy. Det viktigaste anledningen till detta är att jag vill kunna återstarta kopieringen om den avbryts. Här finns en guide om hur det rent användarmässigt går till, denna post beskriver själva förfarandet med RoboCopy.

Här är några generella saker att tänka på när du använder SharePoint som filserver:

 • SharePoint har en begränsning i filstorleken, normalt 50 Mb. Större filer än så kommer att misslyckas.
 • SharePoint har en begränsning av sökvägens längd till 255 tecken (inklusive filnamn). Djupare strukturer än så kommer få problem.
 • Det är inte alla filtyper som accepteras av SharePoint. Script och EXE-filer kommer strula. Du kan ändra detta i SharePoint, men vill du verkligen det?
 • Det finns tecken som är tillåtna i filnamn på en filserver men inte i SharePoint, exempelvis ~(tilde).

Här är några problem jag har stött på när man använder RoboCopy för att kopiera en stor filstruktur till SharePoint och vill undvika att kopiera filer som redan finns i SharePoint.

 • Senast-ändrad-datum kan skilja ibland när filer kopieras till SharePoint. Här kan man använda option /FFT på RoboCopy gör att göra datumen mindre känsligt.
 • Storleken på filerna kan ändras vid kopiering till SharePoint. Office-dokument får ett litet tillägg mot slutet och kommer därmed att öka i storlek, läs mer om det här. Om man använder /XC till RoboCopy så ignoreras ändringen i filstorlek.

Min robocopy-kommando blir ungefär så här (antaget att din SharePoint-site är ansluten som Z):

ROBOCOPY.EXE \\server\share\katalog Z:\dokbib\mapp 
/E /FFT /XC /R:0 /W:0 /LOG:C:\Temp\RoboLog.txt /TEE

Förklaringen till switcharna:

 • /E kopierar hela katalogstrukturen, inklusive tomma kataloger.
 • /FFT gör att jämförelsen av ändrad-stämpeln på filer blir mindre känslig.
 • /XC för att filer med samma ändrad-stämpeln men olika filstorlek inte kopieras igen.
 • /R:0 gör att vi inte försöker igen om en fil misslyckas.
 • /W:0 gör att vi inte väntar mellan försöken (helt onödigt med r:0!) 🙂
 • /LOG skapar en loggfil
 • /TEE gör att vi ser vad som försegår i konsolen.

Det enklaste sättet att kopiera en större struktur är att följa nedanstående schema:

 1. Kör kommandot ovan.
 2. Kika i loggfilen vad som inte gick över.
 3. Åtgärda problemen
 4. Gå till punkt 1 tills du är nöjd med resultatet.

Ett svar på ”Migrera en katalogstruktur till SharePoint med hjälp av RoboCopy”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *