Kategorier
Hemmakodat

Analysera Free/Busy-informationen från Exchange

Resursplanering är alltid en utmanande uppgift, speciellt i verksamheter där var och en tillåts bestämma till viss del över sin egen tid. Om man inte har något system för resurs bokningar som alla är tvingade att använda så växer arbetet med att tidsplanerna projektaktiviteter exponentiellt.

Som tur är har de flesta ordning på sin kalender i Outlook/Exchange. Tack vara Free/Busy-informationen kan du planera in aktiviteter för alla kollegor du förfogar över.

Nackdelen är att det är svårt att få någon överblick med hjälp av de normala vyerna i Outlook. Det är till exempel svårt att svara på frågan “Hur mycket ledig tid har vi under nästa månad?”.

Som tur är finns numera ett enkelt sätt att bygga egna program som använder data från Exchange. Exchange Web Services Managed API är ett bibliotek för att använda Exchange Web Services i .Net-applikationer.

Jag har skrivit ett enkelt program som hämtar Free/Busy-informationen för ett antal personer och sparar den i en textfil.

image

Resultatet från programmet tar man sedan in i Excel för vidare analys. Med hjälp av Pivot-tabeller och diagram kan man enkelt få en översikt över bokningsläget framåt i tiden.

image 

Programmet finns att ladda ner här. Det kräver .Net Framwork 3.5.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *