Kategorier
Recensioner

Solid State Disk (SSD) jämförd med traditionell hårddisk (HDD)

Allmänt

Detta test har för avsikt att jämföra prestanda mellan en traditionell hårddisk (HDD) och en solid state disk (SSD) i en befintlig (äldre) laptop för att kunna avgöra huruvida ett utbyte kan rekommenderas som uppgradering för att förlänga datorns livslängd.

Hårdvara

Dator: HP 6910p LapTop med 4 GB RAM och Windows 7 Ultimate (x64)

Ursprunglig Hårddisk (HDD): Hitatchi HTS5411616J9SA00 160GB 2.5” HDD SATA (original)

Ny disk (SSD): INTEL X25-M 160GB 2.5” SSD SATA 5400rpm (250 Mbit läs / 100Mbit skrivhastighet)

Så här gick testet till

Mätningarna har gjorts på en ca 6 månader gammal installation av Windows 7 som jag använder dagligdags varför jag känner den ursprungliga prestandan (bristen på prestanda) väl.

Först gjorde jag lite mätningar på maskinen med befintlig hårddisk, se tabell nedan. Därefter klonade jag installationen från den gamla hårddisken till den nya för att få en identisk installation att jämföra med. För kloningen använde jag Symantec Ghost version 11.5.

Efter kloning och montering av den nya SSD disken gjorde jag samma mätningar igen.

Mätningarna kanske inte är så exakta som jag önskat eftersom det är svårt att förutse exakt vad datorn håller på med (bakgrundsprocesser m.m.) vid mättillfällena. Tidsangivelserna är i minuter:sekunder:tiondelar.

Resultat
Uppgift HDD SSD Skillnad Kommentar
Starta Datorn från avstängd till inloggningsbild 00:42:00 00:29:00 00:13:00  
Inloggning efter uppstart 01:40:00 01:25:00 00:15:00 Beror av hur långt starten gått så det är inte ett exakt värde
Starta Datorn från Sleep 00:06:00 00:05:00 00:01:00  
Ta ner datorn i Hibernate 00:39:00 00:23:05 00:15:55  
Starta Datorn från Hibernate 00:35:00 00:34:03 00:00:57  
Stänga av datorn 01:18:00 00:22:00 00:56:00  
Starta VMware Player 00:03:04 00:01:00 00:02:04  
Starta VMware Workstation 00:05:00 00:01:00 00:04:00  
Start Virtuell maskin från avstängd till inloggningsbild 03:44:00 00:27:03 03:16:57 Troligen ett något högt värde för HDD
Start Virtuell maskin från Sleep 00:45:00 00:07:00 00:38:00  
Stänga av Virtuell maskin 02:11:06 00:23:08 01:47:58 Troligen ett något högt värde för HDD
Starta om Virtuell maskin 01:22:00 01:02:05 00:19:55  
Starta Outlook 00:10:00 00:04:00 00:06:00 i SSD fallet har den då också hunnit uppdatera inkorgen
Starta Word 00:05:00 00:02:00 00:03:00  
Starta Excel 00:05:00 00:03:00 00:02:00  
Starta RDP Client 00:02:00 00:01:00 00:01:00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Windows Experience Index

Microsoft har ett s.k. ”Windows Experience Index” som används för att jämföra prestanda mellan Windows datorer. Detta värde är indelat i ett antal delvärden varav det lägsta värdet bestämmer det totala indexvärdet. Vid bytet av hårddisk från HDD till SSD förändrades inte det totala indexvärdet, dock förbättrades hårddiskdelen av indexet ganska rejält.

Windows Experience Index 3,8 3,8 0
Processor 5,9 5,9 0
Minne 5,9 5,9 0
Grafik 3,9 3,9 0
Spelgrafik (3D) 3,8 3,8 0
Hårddisk 4,8 5,9 1,1
Iakttagelser

Disken är helt tyst, inget knaster från den alltså. Maskinen upplevs totalt sett som något tystare.

Jag brukar klara ca 1-2 timmar av aktivt arbete på batteri på datorn och tyvärr gjorde det inte någon större skillnad med den nya disken. Jag hade förväntat mig att strömförbrukningen skulle gå ner och att batteritiden således skulle öka men jag kan inte se någon markant skillnad. Troligen beror detta på att processor och bildskärm står för en stor del av energiförbrukningen.

Uppstart, omstart och inloggning går markant fortare med SSD disk än traditionell HDD och även start och användning av program, framförallt vid simultan start eller användning. Start av Word, Excel och PowerPoint samtidigt eller att öppna en Excel-bilaga i ett e-postmeddelande går fortare än tidigare.

Jag använder ofta virtuella datorer för att testa olika operativsystem och applikationer och det är här den riktigt stora skillnaden visade sig. Nu kan jag starta och arbeta i två virtuella datorer samtidigt, något som tidigare var i stort sett ogörbart. Jag kan till och med starta om en virtuell dator medan jag arbetar i en annan något som tidigare var helt otänkbart.

Det ska noteras att skrivning till disken d.v.s. lagring av filer internt på disken är något långsammare på SSD än på HDD. Kloningen av installationen från HDD till SSD gick ganska långsamt vilket jag bara kan anta beror på skrivhastigheten på SSD disken. Att spara normalstora dokument från t.ex. Word verkar inte ta längre tid än tidigare.

Slutsats

Jag kan inte annat än rekommendera SSD antingen som uppgradering av en befintlig dator eller för att förbättra prestandan vid ett nyköp. Datorn känns snabbare och det går framförallt att arbeta i flera tunga program eller virtuella maskiner samtidigt utan att prestandan påverkas.

Ett antagande är att prestandaskillnaden blir större ju mindre disk och ju lägre rotationshastighet som används. En liten laptop med 1,8 tums disk som snurrar med 5400rpm bör alltså tjäna mer på att uppgraderas till SSD än en stationär dator med 3,5 tums disk som snurrar med 7200rpm eller mer. I testet användes 2,5 tums disk med 5400rpm.

       
       

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *