Kategorier
Okategoriserade

Programmeringsuppgift: Tomtes julshow

Tomten anordnar varje jul en stor gala för alla nissarna för att tacka dem för arbetet med alla julklappar. Alla nissar samlas i den stora aulan.

Tyvärr har det i år blivit högsta mode bland nissarna att ha en hög svart cylinderhatt i stället för den traditionella luvan. Detta ställer till problem under julshowen, eftersom de som sitter rakt bakom någon med cylinderhatt får skymd sikt.

Antag att aulan ser ut på följande sätt:

En schematisk skiss över aulan. Scenen är längst till höger i bilden.
  • En stjärna (*) betyder att det sitter en nisse med traditionell luva på platsen. Dessa är inte något problem.
  • Ett H betyder att det sitter nisse med hög hatt på stolen. Denna nisse skymmer sikten för nissen bakom.
  • En punkt (.) betyder att platsen är tom.

De nissar som fick en skymd plats blir såklart väldigt ledsna, och Tomten beslutar sig för att skicka ett personligt julkort till varje sådan nisse för att be om ursäkt.

I exemplet ovan skulle tomten skicka 4 ursäktande julkort till de nissar som är markerade med rött i bilden nedan. Observera att nissar med hög hatt inte får någon ursäkt även om de har skymd sikt, eftersom de själva var en del av problemet.

De markerade nissarna har fått en skymd plats.

Aulan är dock betydligt större än vad exemplet ovan visa. Här kan du ladda hem en skiss över aulan som en textfil. Anta att scenen är till höger om alla plasterna, precis som i exemplet ovan.

Ladda hem filen och skriv ett program som räknar ut hur många ursäkts-julkort tomten behöver skicka.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *