TechBlog

Teknik och filosofi

Ändra användarens plats i Office 365

inga kommentarer

En av de få användaregenskaper i Office 365 som inte synkroniseras med hjälp av DirSync är Usage location. Detta är ett specifikt attribut för Office 365 och måste vara satt så fort du ska tilldela en licens.

Om alla användare bara finns i sverige kan man använda följande lilla one-liner i Powershell:

Get-MsolUser | where-object {$_.usagelocation -eq $null} | Set-MsolUser -UsageLocation SE

Av kalle

maj 16th, 2014 at 10:46 f m

Kommentera